Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren

 
 
(1 customer review)
 

1 review for Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren

  1. vothetung

    sản phẩm chất lượng

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

Vật liệu

Hợp kim nhôm (Aluminum Alloy)

Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I được dùng để kéo, đấu nối dây dẫn, tạo mạch nhánh để lắp đặt cho hệ thống ống thép luồn dây điện nổi và tạo hướng rẽ cho dây dẫn 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC 1 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
IMC – JB1012
1/2
IMC – JB1034
3/4
IMC – JB1100
1
IMC – JB1114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC 2 ngã thẳng

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
IMC – JB2T012
1/2
IMC – JB2T034
3/4
IMC – JB2T100
1
IMC – JB2T114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC 2 ngã vuông

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
IMC – JB2A012
1/2
IMC – JB2A034
3/4
IMC – JB2A100
1
IMC – JB2A114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC 3 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
IMC – JB3012
1/2
IMC – JB3034
3/4
IMC – JB3100
1
IMC – JB3114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC 4 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
IMC – JB4012
1/2
IMC – JB4034
3/4
IMC – JB4100
1
IMC – JB4114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren BS4568/ IEC 61386 1 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
BS4568 – JB120
IEC61386 – JB120
20
BS4568 – JB125
IEC61386 – JB125
25
BS4568 – JB132
IEC61386 – JB132
32

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren BS4568/ IEC 61386 2 ngã thẳng

Mã sản phẩm
Product Code
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
BS4568 – JB2T20
IEC61386 – JB2T20
20
BS4568 – JB2T25
IEC61386 – JB2T25
25
BS4568 – JB2T32
IEC61386 – JB2T20
32

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren BS4568/ IEC 61386 2 ngã vuông

Mã sản phẩm
Product Code
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
BS4568 – JB2A20
IEC61386 – JB2A20
20
BS4568 – JB2A25
IEC61386 – JB2A25
25
BS4568 – JB2A32
IEC61386 – JB2A32
32

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren BS4568/ IEC 61386 3 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
BS4568 – JB320
IEC61386 – JB320
20
BS4568 – JB325
IEC61386 – JB325
25
BS4568 – JB332
IEC61386 – JB332
32

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I BS4568/ IEC 61386 4 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
BS4568 – JB420
IEC61386 – JB420
20
BS4568 – JB425
IEC61386 – JB425
25
BS4568 – JB432
IEC61386 – JB432
32