Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn/ren loại C, T, LL, LB, LR

 
 
(1 customer review)
 

1 review for Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn/ren loại C, T, LL, LB, LR

 1. danghoanghuy

  giao hàng nhanh, sản phẩm tốt

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

Tiêu chuẩn

 • UL 514B (tiêu chuẩn dùng cho ống ren IMC)
 • Vật liệu

 • Hợp kim nhôm (Aluminum Alloy) - Dùng cho ống IMC
 • Gang nhúng nóng (Hot - dip galvanized malleable cast iron) - Dùng cho ống RSC
 • Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I loại ren được dùng để lắp đặt cho hệ thống ống thép luồn dây điện nổi, để tạo hướng rẽ cho dây dẫn 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT - C

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  EMT – CBC012
  1/2
  EMT – CBC034
  3/4
  EMT – CBC100
  1
  EMT – CBC114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT - LR

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  EMT – CBLR012
  1/2
  EMT – CBLR034
  3/4
  EMT – CBLR100
  1
  EMT – CBLR114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT - LL

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  EMT – CBLL012
  1/2
  EMT – CBLL034
  3/4
  EMT – CBLL100
  1
  EMT – CBLL114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT - LB

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  EMT – CBLB012
  1/2
  EMT – CBLB034
  3/4
  EMT – CBLB100
  1
  EMT – CBLB114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT - T

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  EMT – CBT012
  1/2
  EMT – CBT034
  3/4
  EMT – CBT100
  1
  EMT – CBT114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC - C

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  IMC – CBC012
  1/2
  IMC – CBC034
  3/4
  IMC – CBC100
  1
  IMC – CBC114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC - LR

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  IMC – CBLR012
  1/2
  IMC – CBLR034
  3/4
  IMC – CBLR100
  1
  IMC – CBLR114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC - LL

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  IMC – CBLL012
  1/2
  IMC – CBLL034
  3/4
  IMC – CBLL100
  1
  IMC – CBLL114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC - LB

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  IMC – CBLB012
  1/2
  IMC – CBLB034
  3/4
  IMC – CBLB100
  1
  IMC – CBLB114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren IMC - T

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  IMC – CBT012
  1/2
  IMC – CBT034
  3/4
  IMC – CBT100
  1
  IMC – CBT114
  1 1/4

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren RSC - T

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  RSC – CBT012
  1/2
  RSC – CBT034
  3/4
  RSC – CBT100
  1
  RSC – CBT114
  1 1/4
  RSC – CBT112
  1 1/2
  RSC – CBT200
  2

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren RSC - LB

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  RSC – CBLB012
  1/2
  RSC – CBLB034
  3/4
  RSC – CBLB100
  1
  RSC – CBLB114
  1 1/4
  RSC – CBLB112
  1 1/2
  RSC – CBLB200
  2

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren RSC - LR

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  RSC – CBLR12
  1/2
  RSC – CBLR34
  3/4
  RSC – CBLR100
  1
  RSC – CBLR114
  1 1/4
  RSC – CBLR112
  1 1/2
  RSC – CBLR200
  2

  Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I ren RSC - LL

  Mã sản phẩm
  Product Code
  Kích thước
  Size (inch)
  RSC – CBLL012
  1/2
  RSC – CBLL034
  3/4
  RSC – CBLL100
  1
  RSC – CBLL114
  1 1/4
  RSC – CBLL112
  1 1/2
  RSC – CBLL200
  2