Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn

 
 
(3 customer reviews)
 

3 reviews for Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn

  1. vothetung

    sản phẩm chất lượng

  2. sang

    tuyệt vời

  3. sang

    tuyệt vời

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

Vật liệu

Hợp kim nhôm (Aluminum Alloy)

Hộp nối ống thép luồn dây điện G.I được dùng để kéo, đấu nối dây dẫn, tạo mạch nhánh để lắp đặt cho hệ thống ống thép luồn dây điện nổi và tạo hướng rẽ cho dây dẫn 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT 1 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
EMT – JB1012
1/2
EMT – JB1034
3/4
EMT – JB1100
1
EMT – JB1114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT 2 ngã thẳng

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
EMT – JB2T012
1/2
EMT – JB2T034
3/4
EMT – JB2T100
1
EMT – JB2T114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT 2 ngã vuông

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
EMT – JB2A012
1/2
EMT – JB2A034
3/4
EMT – JB2A100
1
EMT – JB2A114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT 3 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
EMT – JB3012
1/2
EMT – JB3034
3/4
EMT – JB3100
1
EMT – JB3114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT 4 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
EMT – JB4012
1/2
EMT – JB4034
3/4
EMT – JB4100
1
EMT – JB4114
1 1/4

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn JIS C8305 E 1 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
JISE – JB119
19
JISE – JB125
25
JISE – JB131
31

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn JIS C8305 E 2 ngã thẳng

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
JISE – JB2T19
19
JISE – JB2T25
25
JISE – JB2T31
31

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn JIS C8305 E 2 ngã vuông

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
JISE – JB2A19
19
JISE – JB2A25
25
JISE – JB2A31
31

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn JIS C8305 E 3 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
JISE – JB319
19
JISE – JB325
25
JISE – JB331
31

Bảng kích thước hộp nối ống thép luồn dây điện G.I trơn JIS C8305 E 4 ngã

Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
JISE – JB419
19
JISE – JB425
25
JISE – JB431
31